Biz Kimiz?

Akademi Sertifika ®, başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere bireylere ve kurumlara yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programlarını organize etmek, teknik ve sosyal alanlarda danışmanlık sağlamak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak proje iş birlikleri geliştirmek üzere kurulmuştur. Akademi Sertifika ®’nın misyonu eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, bir yandan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer yandan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen; yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyen ve destekleyen lider eğitim platformu olmaktır.

YENİ NESİL ONLINE EĞİTİMLER

e-Devlette Sorgulanabilir Üniversite Sertifikaları

e-Devlet Onayı

Eğitimlerin sonunda hazırlanan üniversite onaylı sertifikalar e-Devlet kapısına işlenir, sorgulanabilir ve doğrulanabilir. Sertifikalar barkodlu ve imzalıdır.

Üniversite Onayı

Sertifikalandırma, Yükseköğretim Kurulu'na bağlı seçkin üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından yapılmaktadır.